Privacy

Harry Jorritsma is eigenaar van de website milanoord.nl
Harry Jorritsma hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen wij u daarom informeren over hoe wij met uw gegevens omgaan. Hierbij houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere wet- en regelgeving.

Doeleinden
Milanoord.nl is een website voor het maken van wedstrijdverslagen van wedstrijden waar atleten aan deelnemen die trainen bij de MiLa groep in Steenwijk. Daarnaast worden de trainingen en te lopen richttijden per atleet op de site gepubliceerd. Verder zijn overige mededelingen rond de trainingsgroep op de site te vinden.

Persoonsgegevens
In de wedstrijdverslagen worden voor- en achternaam van deelnemende atleten genoemd die bij de trainingsgroep trainen.

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken persoonsgegevens niet aan derden.

Bewaartermijnen
Wedstrijdverslagen en trainingen worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Cookies
Milanoord.nl gebruikt (functionele) cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds opnieuw hoeft in te vullen.
Met andere bedrijven die cookies plaatsen (Google Analytics) hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaring.

Google Analytics
Wij gebruiken Jetpack om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het e-mailadres privacy@lichtlopen.nl.

Rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegeven op milastart78.nl.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen
Mocht u na het doornemen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres privacy@lichtlopen.nl.